Contact Stichting Stoomboot Ald Fryslân
Als u een kosteloze vaartocht wilt aanvragen voor een persoon of een groep mensen (maximaal 12), omschrijf dan kort en duidelijk over wie het gaat en waarom volgens u deze persoon of personen zo'n bijzondere vaartocht verdienen. Dit kan per post of per mail.

Wilt u de stoomboot gebruiken voor een evenement wat tot maatschappelijk doel dient, omschrijf dan kort en duidelijk het evenement met alle gegevens en geef aan wat u graag met de boot zou willen doen. Dit kan per post of per mail.

Het bestuur zal de aanvragen behandelen en beoordelen over het wel of niet ter beschikking stellen van de stoomboot. Het zal waarschijnlijk onmogelijk zijn om alle aanvragen te honoreren, daarvoor graag uw begrip.

De vaarperiode is van mei tot en met september.

Correspondentieadres:
Stichting Stoomboot Ald Fryslân
P/a Dijkstra Financieel en Fiscaal
Leeuwarderweg 2A
8605 AH Sneek

emailadres: info@stoombootaldfryslan.nl

Stichting stoomboot Ald Fryslân:
Voorzitter: Chris Peelen  
Bestuurslid: Piet ten Woude  
Penningmeester: Andries Dijkstra dijkstra@financieel-fiscaal.nl
     
Toezichthouders: Machiel Dijkstra info@aldfryslan.nl
Notaris Allard Slagman info@notarisslagman.nl